Taisyklės | manomarsrutas.lt

 1. Naudojimosi sąlygos

  Šis sutarimas yra oficialus dokumentas tarp jūsų ( toliau – Jūs) ir manomarsrutas.lt atstovų (toliau – Mes). Prašome atidžiai perskaityti visas sutarimo sąlygas prieš naudojantis mūsų paslaugomis.

 2. Paslaugos santrumpa

  manomarsrutas.lt – internetinė svetainė, kurioje vartotojai gali organizuoti bendras keliones kartu. Mes pasiliekame teisę bet kada vienašališkai keisti naudojimosi sąlygas ir talpinti jas manomarsrutas.lt puslapyje. Jūsų tolimesnis naudojimasis Mūsų Paslaugomis reiškia, jog Jūs sutinkate su Naudojimosi sąlygų pakeitimais. Taigi naudodamiesi Paslaugomis Jūs įsipareigojate nuolat tikrinti Naudojimosi sąlygas. Jūs galite naudotis manomarsrutas.lt atstovų Paslaugomis per manomarsrutas.lt domeną, taip pat ir kitus domenus ar sub-domenus (įtraukiant ir trečiųjų šalių domenus). Šios Naudojimosi Sąlygos galioja visoms manomarsrutas.lt atstovų Paslaugoms. REGISTRACIJOS METU, PAŽYMĖJUS KRYŽEKLIU SUTIKIMO LANGELĮ, JŪS PARODOTE, JOG PERSKAITĖTE IR SUTINKATE SU NAUDOJIMOSI SĄLYGOMIS. JEI JŪS NESUTINKATE SU NAUDOJIMOSI SĄLYGOMIS, NEGALĖSITE BAIGTI REGISTRACIJOS.
  Apibrėžimai:

  • „Lankytojas“ – bet kuris manomarsrutas.lt svetainės lankytojas
  • „Vartotojas“ - registruotas manomarsrutas.lt sistemos naudotojas
  • „Vežėjas“ - Vartotojas, kuris siūlo transportavimo paslaugas Keleiviams
  • „Keleivis“ – Vartotojas, kuris naudojasi transportavimo paslaugomis iš vežėjo
  • „Kelionė“ – sutarta kelionė kartu tarp Vežėjo ir bent vieno Keleivio
  • “Transporto Dalinimasis“ – tai sutarta kelionė kartu tarp Vežėjo ir bent vieno Keleivio, kurioje keliautojai dalinasi ta pačia transporto priemone norint sumažinti Kelionės kainą.
  • „Paslauga“ – manomarsrutas.lt teikiamos paslaugos (maršrutų įkėlimas, jų paieška)
  • „manomarsrutas.lt atstovai“ – tai fizinis ar juridinis asmuo atsakingas už manomarsrutas.lt projektą
  • „Profilis“ – tai Vartotojo sukurta asmeninė paskyra manomarsrutas.lt sistemoje. Profilyje pateikiama asmeninė informacija ir kontaktai. Prie Profilio informacijos administracijos lygiu priskiriama visa Vartotojo veiklos informacija (IP adresai, Transporto Dalinimosi informacija, asmeninės žinutės vartotojams sistemos viduje).

 3. Vartotojų atsakomybė

  Naudojimasis manomarsrutas.lt atstovų Paslaugomis įgalina Jus susipažinti su kitais Vartotojais, Transporto Dalinimosi tikslui. Mes negalime patikrinti Vartotojų tinkamumo Transporto Dalinimuisi. Mes netikriname informacijos tikslumo apie Vartotojus ir jų pateikiamus duomenis. Mes nekontroliuojame Keleivių ar Vežėjų patikimumo, galimybės vairuoti, saugumo, automobilių būklės, jų nusikaltamos istorijos ir t.t. Mes neužtikriname, kad Vartotojai atitinka visus keliamus reikalavimus Vartotojui ar kad Vartotojo pateikta informacija profilyje yra teisinga ir tiksli ar netgi tai, kad Vartotojas yra tas asmuo, kuriuo prisistato profilyje. Jūs esate vienašališkai atsakingas už asmenų pasirinkimą, su kuo keliauti kartu. Jei Jums Transporto Dalinimasis kelia diskomfortą – dėl bet kokios priežasties, Jums nepatartina naudotis manomarsrutas.lt atstovų Paslaugomis. Jūs patvirtinate , kad manomarsrutas.lt atstovai bet kokiomis aplinkybėmis nėra atsakingi už bet kokį Jūsų Transporto Dalinimosi rezultatą, naudojantis manomarsrutas.lt atstovų Paslaugomis. manomarsrutas.lt sistemoje Jūs įsipareigojate: Nekenkti sistemai bet kokiomis priemonėmis; Neskleisti brukalų; Nekenkti kitų Varotojų kompiuterių programinei įrangai ar kaip kitaip bandyti į juos įsilaužti;Neklaidinti Vartotojų pateikiant klaidingą informaciją; Nenaudoti jokių automatizuotų priemonių (tokių kaip programiniai robotai).

 4. Vartotojų tinkamumas

  Užsiregistruodami manomarsrutas.lt sistemoje, Jūs patvirtinate, kad faktai teisingi. Reikalavimai visiems Vartotojams: Jūs nesate įvykdęs jokio sunkaus nusikaltimo ( ypač smurtinio ir/ar seksualinio nusikaltimo). Transporto Dalinimosi metu Jūs nesate apsvaigęs nuo alkoholio ir/ar psichotropinių medžiagų. Reikalavimai Vežėjams : Jūs turite galiojanti vairuotojo pažymėjimą; Jūsų transporto priemonė yra techniškai tvarkinga; Jūs turite visus reikiamus dokumentus, norint vairuoti automobilį, būtinus Lietuvos Respublikoje ; Jūs turite privalomąjį automobilio draudimą; Transporto Dalinimosi metu - esate tinkamos fizinės buklės vairuoti (Lietuvos Respublikos Kelių Eismo Taisykles); Jūs neturite rimtų nusižengimų už neatsakingą vairavimą. Jei Jūs neatitinkate Vartotojų Tinkamumui keliamų reikalavimų, išvardintų šiame skyriuje, Jūs privalote Mus įspėti bei Jūs neturite teisės naudotis manomarsrutas.lt atstovų Paslaugomis. manomarsrutas.lt atstovai pasilieka teisę bet kada atsisakyti teikti Paslaugas ar užblokuoti Vartotojus dėl bet kokios priežasties. manomarsrutas.lt NEGARANTUOJA, KAD VARTOTOJAI ATITINKA KELIAMUS REIKALAVIMUS VARTOTOJAMS, TODĖL KIEKVIENAS ASMUO YRA VIENAŠALIŠKAI ATSAKINGAS UŽ SAVE IR SAVO SAUGUMĄ.

 5. Kelionių planavimas

  Vartotojai gali skelbti savo maršrutus manomarsrutas.lt sistemoje ir taip ieškoti Transporto Dalinimosi galimybių. Paskelbti maršrutai matomi registruotiems ir neregistruotiems manomarsrutas.lt svetainės lankytojams, įvedusiems jiems tinkamus maršruto duomenis. Jūs esate vienašališkai atsakingas išsirenkant Jums tinkamą Kelionę. Net ir susitarus važiuoti kartu, Jūs NESATE ĮSIPAREIGOJĘS TAI DARYTI. Jei Jums bet kuris Vartotojas kelia abejonių dėl bet kokios priežasties, tiesiog nevažiuokite su jais.

 6. Vartotojų nesutarimai

  Mes nesiveliame į Jūsų ginčus ar nesutarimus su kitais vartotojais. Nesutarimų atveju, patariame kreiptis į atitinkamas teisines institucijas.

 7. Internetinio puslapio turinys

  manomarsrutas.lt vystytojai pasilieka pilną teisę bet kada keisti Paslaugos tiekėjų puslapių turinį be jokio išankstinio įspėjimo. manomarsrutas.lt puslapyje gali būti trečiosios pusės internetinių puslapių nuorodų. Mes nesame atsakingi už pastarųjų puslapių turinį.

 8. Sąlygos ir nutraukimas

  Šis sutarimas pradeda galioti nuo registracijos datos manomarsrutas.lt sistemoje ir galioja iki tol, kol yra nutraukta kurios nors pusės. Jūs galite nutraukti sutarimą bet kada, dėl bet kokios priežasties parašydami el. laišką: info@manomarsrutas.lt.Taip pat Mes galime vienašaliskai nutraukti sutartį be jokios priežasties, bet kada, be jokio perspėjimo. Nutraukus sutartį dėl bet kokios priežasties, visos Jūsų teisės naudotis manomarsrutas.lt Paslaugomis bus nutrauktos ir Jūsų Vartotojo profilis bus ištrintas.

 9. Atsakomybės ribojimas

  Jūs sutinktate atleisti manomarsrutas.lt atstovus nuo bet kokių reikalavimų kompensuoti nuostolius (faktinių, gręsiančių; pasekminių, tiesioginių, netiesioginių) bet kokios kilmės, žinomų ar nežinomų, vienaip ar kitaip kylančių ir Paslaugos tiekimo. Šis susitarimas turi būti vykdomas vadovaujantis LR įstatymais.

 10. Privatumo politika

  Jūs sutinkate, kad manomarsrutas.lt atstovai saugotų ir naudotų Jūsų asmeninę informaciją: vardą, pavardę, slaptažodį, telefono numerį, el. paštą. Sutinkate, kad ši informacija bus prieinama ir kitiems manomarsrutas.lt lankytojams: • vardas, pavardė, telefono numeris ir el. Paštas (jei jie įrašyti maršruto informaciniame puslapyje) – prieinama bet kuriam lankytojui ar vartotojui. Jūs sutinkate, kad manomarsrutas.lt atstovai rinktų ir naudotų ir Jūsų profilio informaciją: slaptažodį, IP adresą, Jūsų Transporto Dalinimosi statistiką, siųstus pakvietimus Vartotojams, Jūsų Transporto Dalinimosi maršrutus, susijusią su Jūsų veikla manomarsrutas.lt sistemoje. Paslauga suteikia prieigą visiems Vartotojams, su kuriais Dalinotės Transportu, palikti komentarus ir vertinti jus. Mes negalime kontroliuoti kitų Vartotojų vertinimo bei komentarų turinio. Jūsų asmeninės informacijos panaudojimas Jūs sutinkate, kad norint teikti, gerinti Paslaugų kokybę, spręsti kylančias sistemines problemas, tirti rinkos poreikius, spręsti ginčus ir problemas tarp Vartotojų Mes galime naudoti Jūsų veiklos,profilio bei kontaktinę informaciją. Norint su Jumis sukontaktuoti naudosimės Jūsų pateiktais duomenimis: el. paštu ir/ar telefono numeriu.

 11. Apsauga

  Mes naudojame duomenų kodavimą apsaugai. Tačiau jei trečiosios pusės asmuo neteisėtai prisijungs prie duomenų bazės bei išgaus Jūsų asmeninius duomenis, kurie surinkti naudojantis Paslaugomis, Mes neatsakome už pasėkmes.